skip to Main Content

Doordat WBS weinig voorkomt, is dit syndroom relatief onbekend onder zorgverleners. Vooral kindercardiologen hebben wat dit betreft de afgelopen tien jaar een inhaalslag gemaakt. Hierdoor is de (vroeg)diagnostiek inmiddels verbeterd.

Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer jonge kinderen met WBS en hun ouders de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Toch komt het ook nog steeds voor dat mensen dit syndroom pas op latere leeftijd herkennen, bij zichzelf of bij hun kind. Meer bekendheid over WBS is en blijft hierom belangrijk.

 

Back To Top
X