skip to Main Content

Er is (nog) geen expertisecentrum voor het Williams Beuren Syndroom. Wel is op tal van poliklinieken inmiddels expertise over WBS gebundeld.

Voor verwijzing en consultatie kunt u kunt onder meer terecht bij:

  • Erasmus MC – syndroompoli voor jongvolwassenen met erfelijke en aangeboren aandoeningen.
  • Amsterdam UMC – Williamspoli.

Voedingsproblemen
– Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg (DVG) is een vereniging van diëtisten met specifieke deskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Gedragsproblemen

– Accare heeft een landelijke expertisefunctie op het gebied van verstandelijke beperking in combinatie met psychische problematiek.
– ‘s Heeren Loo biedt in heel Nederland behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Persoonlijke ontwikkeling

– Kenniscentrum LVB. De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB werkt met deelnemers en externe deskundigen aan het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedingssituatie en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Back To Top
X