skip to Main Content

Huisartsen, AVG-artsen en andere (para)medische professionals

Mensen met het Williams Beuren Syndroom (WBS) hebben een uniek patroon van emotionele, fysieke en mentale sterktes en zwaktes. Kennis van deze kenmerken helpt u als huisarts, jeugdarts, kinderarts, cardioloog, tandarts, oogarts, fysiotherapeut, logopedist of diëtist om hen beter begrijpen en te behandelen. Daarnaast heeft u als zorgverlener een belangrijke rol bij het tijdig signaleren van WBS en het ondersteunen van mensen met WBS en hun familie.

Lees meer over:

Back To Top
X