skip to Main Content

Steun onze vereniging en profiteer daarmee van al het werk dat we doen in belang van jou of je kind. Je bent al lid/donateur voor 30 euro per jaar. Als NVWBS-lid of donateur kun je gratis of tegen een geringe eigen bijdrage deelnemen aan onze activiteiten.

Verder krijg je twee of driemaal per jaar een online nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe kennis over het Williams Beuren Syndroom en de ontwikkelingen binnen de vereniging.

Aanmeldingsformulier NVWBS

Ja, ik word tot wederopzegging lid of donateur van de Nederlandse Vereniging Williams Beuren Syndroom (NVWBS).


ManVrouwLid wordenDonateur wordenAls contactpersoon opgenomen worden in adressenbestand vereniging


OuderGrootouderFamilie/bekende(professionele) hulpverlenerOverige belangstellende
Het lidmaatschap/donateurschap loopt gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggingen dienen voor 1 december voorafgaand aan het jaar van opzegging bij de NVWBS binnen te zijn. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Telefonische opzeggingen kunnen helaas niet worden geaccepteerd. Leden en Donateurs ontvangen de nieuwsbrieven en korting bij evenementen Contactpersonen kunnen benaderd worden vanuit de vereniging bij relevante vragen en berichten maar ontvangen niet de nieuwsbrieven en/of kortingen

Back To Top