skip to Main Content
20+ Weekend WBS

OPROEP: Wie wil een regionale WBS-ontmoeting organiseren?

Het afgelopen jaar hebben we als vereniging veel moois bereikt. Zo is er de nieuwe website, kwamen jullie in grote getale naar de landelijke bijeenkomst met de musical Mamma Mia! en is het succesvolle WBS 20+ weekend net achter de rug. Daarnaast zijn we alweer druk met het organiseren van de volgende landelijke NVWBS-ledendag op 15 juni.

Ledendag NVWBS Mamma Mia
Ties (midden) had dikke pret bij Mamma Mia! de musical

Help je mee?

De rol van ons als bestuur – allemaal vrijwilligers met een verantwoordelijke baan of eigen bedrijf én ouder van een zoon of dochter met Williams – is grofweg om ervoor te zorgen dat de organisatie van de vereniging op orde is en dat er een plan en een budget is. Daarnaast zijn we vaak direct betrokken bij het organiseren van activiteiten. Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen! Hulp is altijd welkom en nodig als we nóg meer willen bereiken. Bijvoorbeeld bij het organiseren van kleinere regionale ontmoetingen, gespreksavonden of picknicks in de buurt.

Er is budget

In het plan van 2019 hebben we rekening gehouden met 4 regionale ontmoetingen, waarvoor het bestuur per ontmoeting 500 EUR beschikbaar kan stellen om de kosten te dekken. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor een locatie, hapje en drankje of het huren van een speeltoestel. Voorwaarde is wel dat een verenigingslid uit de regio de bijeenkomst vrijwillig organiseert.

We hopen dat een aantal leden deze taak op zich wil nemen, zodat we in de zomer of in het najaar diverse leuke regionale picknicks of andere kleinere bijeenkomsten hebben. Want juist het onderlinge, regionale contact en de uitwisseling van ervaringen tussen ouders/verzorgers en WBS’ers en hun broertjes/zusjes maakt onze verenging zo waardevol. En natuurlijk ook heel gezellig!

20+ Weekend WBS
Het 20+ Weekend begin april was grandioos!

Op de landelijke NVWBS-ledendag van 15 juni willen we met jullie verder brainstormen over welke ideëen er leven voor 2020, zodat we dit in de subsidie-aanvraag en het plan voor volgend jaar mee kunnen nemen. En ook daar zullen we jullie vragen wie er wil helpen deze activiteiten te verwezelijken.

Wil je je nu al aanmelden voor het vrijwillig organiseren van een regionale ontmoetingsdag? Stuur dan een mailtje aan familiedagen@williams-syndroom.nl. Je hulp en initiatief worden enorm gewaardeerd!

Back To Top
X